Reglement

Alle clubleden zijn er toe gehouden

Het volledig reglement is ter inzage bij het bestuur en omvat naast de voorwaarden voor aansluiting,
het bedrag voor inschrijving en aankoop kleding. Dit wordt na invullen van het inschrijvingsformulier
ook jaarlijks aan de leden overhandigd.